top of page

Heksekunst

Hekskunst handler å kjenne tingenes sanne form, deres kraft og energi. Lytt til plantene, dyrene og energiene rundt deg og la de inspirere deg til magiske øyeblikk. 

Wicca og heksekunst

Når vi snakker om heksekunst og Wicca, så er ofte det første bildet som dukker opp i tankene våre en gammel kvinne, med vorte på nesa, som flyr på en kost gjennom natten. Fullmånen lyser i bakgrunnen og du ser silhuetten av den spisse hatten mot månen. Dette er et artig bilde som kan vekke både latter, frykt, tro og mistro.

 

I virkeligheten er de som praktiserer heksekunst helt vanlige mennesker som ser ut som alle andre.

Ofte vil disse menneskene praktisere magien sin i hemmelighet, hjemme i sine egne stuer. Andre ganger vil de praktisere ute i naturen.

 

Heksekunst er ikke anerkjent som en del av det samfunnet vi lever i. Det er ofte gjort narr av og folk hever gjerne øyenbrynene i mistro hvis du sier du praktiserer heksekunst.

 

Gammel praksis i et nytt årtusen

Heksekunst er en praksis som strekker seg langt tilbake i tid. Da gjorde folk ritualer for å sikre at avlingen det året ble bra. De feiret sesongene og de ga offergaver til gudene som de mente styrte naturkreftene. På denne måten fikk de oppfylt et behov for kontroll i en tid og hverdag hvor mye var uvisst.

 

Når folk begynte å kunne lese og skrive, når barn ble sendt på skolen og man begynte å forstå mer og mer av den fysiske verden rundt oss, så begynte også mange mysterier og hemmeligheter å forsvinne. De tingene som var uvisse før, ble ikke lenger uvisse. Dette førte også vitenskapen fremover. Dette ga menneskene en mulighet til å forstå verden rundt seg på en faglig og vitenskapelig måte, og mange av mysteriene ble glemt.

 

Når du ser på samfunnet i dag er det ikke mange mysterier igjen. Vi lever i en logisk verden der vi er anatomiske mennesker som går, står, sitter, ligger, spiser, sover og lever. Mange har mistet evnen til å oppleve den delen av verden vi ikke kan se med det fysiske øyet.

 

Men sannheten er at verden består av mye mer enn det vi kan se.

 

Når du starter din reise inn i heksekunsten, uansett hvordan du vil velge å definere den, så vil du før eller siden oppleve deler av det som ikke kan sees. Energiene rundt deg pulserer hele tiden og når du begynner å lytte, stille deg inn og åpne deg for denne pulsen, så vil du oppleve den på en eller annen måte.

 

Vitenskapen har gitt oss mange ting som vi skal være takknemlige for, og den har gitt mange svar som hjelper oss til å sette sammen et verdensbilde som viser oss at mennesker er mennesker uansett hvor vi kommer fra. Inni er vi stort sett anatomisk like, og vi er alle avhengig av at de fysiologiske prosessene fungerer for at vi skal kunne leve med så optimal helse vi kan.

 

Magi og heksekunst forteller oss at vi kan påvirke energiene og energiene i miljøene rundt oss. Heksekunsten minner oss på at vi er avhengig av sesongen, månen som styrer flo og fjære og den minner oss på at selv om vi er mennesker og individ, så er vi verken adskilt fra hverandre, dyrene eller naturen rundt oss.

 

Når vi beveger oss inn heksekunsten så utvides sinnet til å se forbi det vi daglig ser.

 

Wicca

Wicca er et ord du vil komme over mange ganger hvis du begynner å lese om heksekunst.

Wicca kategoriseres som en religion, en tro hvor man har en overbevisning om at det guddommelige består av mann og kvinne. Gudene, som ofte spiller en sentral rolle i wicca er ofte gamle guder du finner i gamle mytologier.

 

Disse sees på som aspekter av guden og gudinnen innenfor wicca. Guddommene innehar alle aspektene av disse, og når de settes navn på så personifiserer man det aspektet og energien man ønsker å komme i kontakt med, forsterke eller kanalisere.

 

Et godt er eksempel på dette er kjærlighetsmagi. Veldig ofte vil man påkalle energiene til Afrodite eller Adonis. Disse aspektene representerer fysisk skjønnhet, kjærlighet, seksuell kraft og lidenskap. Dette er aspekter av det gudommelige, men også aspekter av menneske.

 

Ved å tappe inn i disse energiene og aspektene, så vil det være med på å styrke de sidene av deg. Det vil være med på å styrke selvfølelsen din og gjøre deg tryggere. Dette igjen fører til en tryggere og sikrere deg. Når du er trygg og sikker vil du også lettere kunne tiltrekke deg en partner som respekterer deg og fyller akkurat dine behov.

 

Den energiske delen av magien vil være med på å lede deg til riktig sted til riktig tid.

 

Magi er alltid todelt. Det er den psykiske påvirkningen det har på oss når vi utfører ritualene, og den energiske påvirkningen de har på energiene i og rundt oss.

 

Innen Wicca finnes det ingen «regler» eller dogmer, det finnes ingen bibel eller en korrekt eller gal måte og praktisere på eller tro.

 

Selv om diskusjonen innenfor miljøet kan bli opphetet, spesielt om man skal være innvidd av en prestinne eller om det å oppdage veien på egenhånd er riktig.

 

Mange ønsker å tilhøre et coven (heksesirkel) hvor andre ønsker å gå veien alene og praktisere det de lærer i bøker, seminarer, kurs og foredrag. Uansett hvordan du velger å gå veien din og uansett hvor den fører deg, så er det riktig for deg. Du må unngå å falle i gropen hvor andre mennesker forteller deg at det du gjør er feil eller kritisere deg fordi at din praksis og tro skiller seg fra deres.

 

Wicca, som religion er vakkert og betryggende for mange, men det vil ikke si at du må at du må kalle deg selv Wiccaner for å praktisere heksekunst.

 

Når vi ser på Wicca som en religion, så ser vi også at det en opprinnelseshistorie hvor det gudommelige spiller en viktig og stor rolle.

 

Samhandlingen med guden og gudinnen er viktig, og det er forholdet mellom disse som har skapt verden og universet.

Gerald Gardner

Wicca i seg selv ble ikke definert, her i vesten, før etter avviklingen av loven mot heksekunst i Storbritannia på tidlig 50 tallet. Dette gjorde et Gerald Gardner, også kalt Wiccas far, ga ut boken «Witchcraft today» i 1954. Dette førte til at han fikk en heksesirkel og satte magi tilbake på kartet. Selve religionen ble ikke anerkjent før mange år senere.

 

Wicca i seg selv er egentlig et sammensurium av teknikker og praksis samlet fra flere verdensdeler. Gardner selv tilbragte mye av sin karriere i Asia hvor han ble introdusert for forskjellige okkulte tekster, teknikker og metoder. Dette tok han med seg tilbake til vesten kort tid før andre verdenskrig.

 

Derfra vokste bevegelsen ganske raskt og spredte seg verden over.

 

Når noe slik skjer, så vil det vokse ut avgreninger fra det opprinnelige startstedet. Dette har igjen ført til at Wicca har fått mange former og navn, og en gudetilbedelse som er forskjellig fra tradisjon til tradisjon og fra verdensdel til verdensdel. Men i utgangspunktet er Wicca en aksepterende religion som har evnen til å omfavne alle, uansett hvor de kommer fra, hvem de er og seksuell legning.

 

Kvinner i heksekunsten

Veldig mange kvinner trekkes mot Wicca på grunn av en stor del av praksisen er å hedre kvinnens kraft og forbindelse med naturen og månen. Kvinner kan bære frem barn, og dette er noe som ofte blir verdsatt veldig høyt. Det gir kvinnen en naturlig forbindelse til det gudommelige, fordi hun kan være med på å bære frem frøet som igjen vokser til et voksent menneske.

 

I mange religioner står kvinner nederst på stigen og vi har mange ganger sett bevisene på undertrykkelsen kvinner har måtte lide. Wicca og heksekunst frigjør dette.

 

Selv om mann og kvinne er likestilt innenfor religionen, så er det tradisjoner som kun hedrer kvinnen og det feminine aspektet av det gudommelige.

 

Mange menn sliter med å finne sin plass innenfor Wicca, fordi fokuset på kvinnen i mange tradisjoner blir veldig stort. Men i utgangspunktet er man likestilt i tradisjonen.

 

Menn innenfor wicca hedres for sin kraft de også, de kan ikke bære frem frøet slik kvinnen kan, men de har evnen til å bestøve det. Skaperkraften i mannen hedres på en slik måte at de blir likestilt. Uten mann og kvinne vil ikke frøet vokse frem.

 

Wicca hedrer naturen, månefasene og gir en mystisk forståelse for det som ligger bakenfor sløret.

Vi som lever på jorden kan gjøre sløret tynnere og slippe energiene igjennom slik at vi kan ta del i dem og feire dem.

 

Mange av ritualene og tradisjonene er hentet fra sjamanistiske tradisjoner, gamle hedenske tradisjoner, kristne tradisjoner og noen kommer fra jødedommen, islam og gamle tradisjoner du finner Afrika og Australia.

Folkemagi er verdsatt og det å bevare tradisjonene på en slik måte at de alltid kan utvikles og tilpasses hver enkelt som velger å tråkke inn på veien med heksekunst, Wicca, magi og trolldom.

jeg har skrevet et hefte om wicca, det kan du laste ned gratis HER

bottom of page