top of page

Hvordan se auraen

Auraen inneholder all din historie. Tanker, følelser og opplevelser ligger lagret her. Dette energibiblioteket som ligger rundt deg kan du lære deg å se. 

Hvordan se auraen

Denne øvelsen vil hjelpe deg med å trene opp øynene dine slik at du kan se Auraen til andre mennesker, dyr og planter.


Aura er noe vi alle har, et energisk felt som omgir oss. I dette feltet ligger din historie. Alt du har tenkt, gjort, følt, ikke gjort og ikke tenkt. Det er her klarsynte ofte henter informasjonen når de gir en klarsynt lesning.


Øvelsen er ikke vanskelig, og du kan gjøre denne alene eller sammen med venn.


Øvelsen


Hvis du skal gjøre denne øvelsen sammen med venn, så finn dere et sted der dere kan være uforstyrret. Sett dere ned foran hverandre, gjerne i et rom hvor du kan dempe belysningen og hvor veggen din venn sitter foran er i en nøytral farge, gjerne hvit eller en lys farge.


Be din venn lukke øynene og puste normalt.


Se på din venn, slapp av i øynene og fest blikket på ansiktet til den du jobber sammen med. Pust normalt og prøv å slapp av.


Etter en liten stund vil du begynne å se et lys rundt vennen din. dette lyset er det første laget i auraen. Veldig ofte vil det ikke være mye farger i begynnelsen, men jo mer du øver, jo bedre vil du se energifeltet.


Når du har prøvd deg frem, så kan dere jo bytte plass slik at vennen din kan prøve å se din aura.


Hvis du skal gjøre øvelsen alene kan du stå foran et speil, eller du kan bruke hendene dine. Hold hånden ut foran deg og folg de samme instruksjonene som er nevnt over.


Husk å ha tålmodighet, går det ikke første gangen så prøv igjen.

bottom of page