top of page

Klarsyn

Mange lurer på hva forskjellen på mediumskap og klarsyn er. I hovedsak dreier dette seg om hvem den klarsynte leser eller plukker opp informasjonen fra. En klarsynt lesning handler stort sett om deg og det livet du lever i dag. Det kan være med å gi veiledning og klarhet i problematikk som angår deg her og nå.


Mediumskap handler om den avdøde og dens liv. Derfor blir vi opptatt av at det avdøde skal gi beviser på hvem de var når de levde.


Å få en klarsynt lesning kan være med på å gi klarhet der du trenger veiledning og i valg som kan være vanskelige.

bottom of page