top of page

Kimesiskolen

Kimesiskolen er en kursserie som er lagt opp med fokus på deg og din åndelige utvikling. Under kursperioden vil du lære mange forskjellige teknikker som vil støtte deg i din åndelige utvikling som medium, klarsynt og healer.

Kimesiskolen Lillehammer

Kimesiskolen er en kursserie bestående av 5 helger som har fokus på å hjelpe deg i din utvikling som klarsynt, medium og healer.

Igjennom de forskjellige kursene vil du lære mange teknikker som vil styrke din åndelige utvikling. Du vil lære hvordan du kan få kontakt med dine guider, hvordan du får kontakt med åndeverden, hvordan du kan kommunisere med avdøde og hvordan du gir en fullstendig sitting eller reading for en klient.


Kursene vil ta deg fra et nybegynner nivå til et avansert nivå innen mediumskap og klarsyn, og alle teknikkene du lære under kurset kan du bruke alene eller i grupper.


Kurset krever ingen forkunnskaper eller tidligere erfaringer.


Noe av det kursene vil inneholde er forskjellige meditasjoner, hvordan du kan arbeide med krystaller, grunnleggende healingteknikker og innsikt i forskjellige healing systemer, kommunikasjon med åndeverden, hvordan du gir bevis fra avdøde, auralesning og tolkning, bruk av forskjellige hjelpemidler til hjelp ved klarsynte lesninger, kanalisering, introduksjon til fysisk mediumskap og fysiske fenomener. Det vil også være gjesteforelesere som kommer til oss.


Når du melder deg på kurset så binder du deg til alle 5 helgene, det er et begrenset antall plasser på kurset og vi er avhengig av at de som melder seg på kommer, vi kan ikke sette inn nye elever siden kurset følger en rød tråd hele veien.


Målet med kurset er å gi deg tryggheten og troen på at du også kan, at du også har muligheten til å være et medium og en klarsynt.

Alle mennesker har denne evnen i seg. Vi er alle født med den, men noen ganger trenger man litt hjelp for å hente disse evnene frem igjen og teknikker for å bruke de.


Kurset vil også inneholde etikk og hvordan vi på best mulig måte kan arbeide på en sunn og etisk måte.


Hovedvekten av kurset vil ligge på utviklingen av mediumskap, kanalisering og klarsyn. Healing vil være en del av dette, men det er ikke der tyngden av kurset vil ligge.


De som ønsker å få Reiki 1 og 2 innvielsen kan få dette under kurset.


Manual, krystaller og kortene vi bruker er inkludert i kursprisen.

Kurspris på helg 1500,- totalt 7500,- for alle helgene. Du kan velge om du vil dele opp betalingen eller betale hele beløpet med en gang.


Kursdatoene er 19-20 august, 23-24 september, 21-22 oktober, 18-19 november og 9-10 desember.

Etter fullført kurs vil du få kursbevis som viser din deltagelse på Kimesiskolen.


Det er kun 10 ledige plasser på dette kurset, og for å sikre din plass betales et depositum på 1500.- ved påmelding. Dette depisitumet refunderes ikke ved avmelding.


For å melde deg på kan du sende sms til Annie Vist Hageløkken tlf 48240213

bottom of page