top of page

Selvhealing

Skap et hellig rom i tankene dine og la dine guider tre nær deg og fylle batteriene dine med positive og styrkende energier. 

En øvelse for selvhealing

Healing er noe av det beste vi kan gjøre for oss selv, men det er ikke alltid vi har mulighet til å oppsøke en healer som kan hjelpe oss. Med denne øvelsen vil du skape et hellig rom hvor dine guider kan være med å fylle opp dine batterier. 

Denne øvelsen kan minne om inntoning, det er fordi at utgangspunktet er det samme. 

Når du gjør denne øvelsen vil du ikke bare fylle på med positiv energi men du vil også styrke ditt forhold til dine guider. 

Øvelsen

Finn deg et sted du kan være uforstyrret. Sett deg eller legg deg i en komfortabel og avslappende stilling.

Sett gjerne på litt meditasjonsmusikk. Jeg bruker Reikimusikk når jeg gjør denne øvelsen.


Lukk øynene dine og trekk pusten godt ned i magen. Ta 3-5 dype pust og deretter puster du normalt. Land litt i deg selv, kjenn på hvordan du har det? Har du det bra? har du smerter? Hvis det kommer opp negative følelser eller smerter takk de for at de har vært der, men du trenger dem ikke lenger. Her skiller dere veier. 

Tenk deg at du sitter inni en boble, denne boblen er helt tett og fyller seg med din kraft og energi. Tenk deg at auraen din vokser og fyller boblen. 

Sitt her noen minutter å kjenn på din egen kraft og styrke. Kjenn at du også er sterk. 


I tankene dine inviterer du guidene dine nær deg. Om du kjenner de eller ikke spiller ingen rolla, det er kun din guide som kan tre inn i boblen din. 


Prøv å kjenn at din guide kommer nær.

 

Tenk deg at du har en lysende kule over hodet ditt. Ut av denne kulen renner det en lysende energi, eller vann, som treffer deg på toppen av hodet. Denne energien begynner å fylle deg opp som en karaffel. Helt fra tåspissen og opp til hodet ditt.


Når du har dette bildet, eller denne tanken, så legger du en hånd på magen og den andre hånden på brystet. Tenk deg at energien som fylte deg opp går inn i hedene dine og ut i kroppen din, helt inn i hver celle og et hvert organ.

Be guidene dine om å veilede energien dit du trenger den mest. 


Når du føler deg ferdig kan du takke for healingen, be guidene trekke seg tilbake. Husk å takk de for hjelpen. Tenk deg at du sitter i boblen alene. Boblen er helt tett og ingen energier som har negativ påvirkning på deg kan komme inn. Tenk deg at du er fylt med healing lys, trekk pusten, beveg på fingre og tær og kom tilbake til deg selv.

bottom of page